Fasády
Zateplovací systém je výrobcem určená komplexní ucelená sestava výrobků pro stavbu, které dohromady tvoří obvodový plášť budovy.
Tento plášť vzniká i dodatečnou aplikací i na starších budovách, což je právě případ regenerace panelových domů.
Plášť splňuje několik funkcí najednou: tepelně izolační, sanační, ochrannou a estetickou.

Nezateplený objekt:
• vysoké ztráty tepla - velké finanční náklady na vytápění
• možnost promrzáni a poruchy zdiva mrazem
• možnosti výskytů plísní
• starý vzhled fasády budovy.

Zateplený objekt:
• příjemné bydlení v zimě i v létě
• ochrana před hlukem
• větší prostor interiéru
• rychlá návratnost investic
• zamezení promrzáni a poruch zdiva mrazem
• tradiční, nový a originální vzhled
• dokonalé odstraněni tepelných mostů
• zamezení výskytů plísní

Pouze kompletní výrobcem dodaná sestava součástí je podle zákona č. 22/1997 Sb. považována za výrobek, na který se vztahuje Prohlášení o shodě.
CELÁ FOTOGALERIE
© 2009